Exemples de llistes

Lista no ordenada

Lista no ordenada anidada

Lista ordenada

  1. Primera entrada
  2. Segona entrada
  3. Tercera entrada
  4. Quarta entrada

Lista de definicions

Polític:
Relatiu a la doctrina política
Dit de una peresona que intervé en les coses del govern o de l'estat
Sensevergonya:
Dit d'una persona que comet actes il·legals pel seu profit
Malcriat